NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Valärenden

Kommunfullmäktige 25 februari 2021

* Val av ombud till bolagsstämma för June Avfall & Miljö AB

* Val av ordförande och två ledamöter till bolagsstyrelserna för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

* Fyllnadsval

Habo Energi Habo Kraft Habo Bostäder Fyllnadsval June Avfall och Miljö AB Val

Program
7 av 9
Publicerad
torsdag 25 februari 2021