NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 3-11

Kommunfullmäktige 29 oktober 2020

3. Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening

4. Redovisning av kollektivtrafikens utmaningar och möjligheter i Habo kommun

5. Biblioteksplan 2020-2024, antagande

6. Genomförandeplan för naturområde för människor, fauna och flora

7. Redovisning av ej avgjorda motioner

8. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

9. Medborgarförslag om hälsofrämjande lekplats för äldre

10. Medborgarförslag om lekplats vid Furusjöbadet

11. Rapportering av ej verkställda beslut

Kollektivtrafik Redovisning Ej avgjorda Medborgarförslag Kommuninvest Lekplats

Program
5 av 6
Publicerad
torsdag 29 oktober 2020