NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2020 (delårsrapport)

Kommunfullmäktige 29 oktober 2020

Besök av ekonomichef Johan Bokinge och av revisionen.

Information Delårsrapport Johan Bokinge

Program
4 av 6
Publicerad
torsdag 29 oktober 2020