NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv

Kommunfullmäktige 24 september 2020

Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2020–2023 – antagande

Besök av barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg och folkhälsoutvecklare Lena Hedin

Program
6 av 13
Publicerad
torsdag 24 september 2020