NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Redovisning av projekt Heltid som norm

Kommunfullmäktige 24 september 2020

Besök av socialchef Carina Bergman och HR-konsult och projektledare Sofia Kentson.

Information Redovisning

Program
4 av 13
Publicerad
torsdag 24 september 2020