Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Redovisningar (Ärenden 10-12)

Kommunfullmäktige 25 april 2019

  1. Redovisning av ej avgjorda motioner

  2. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

  3. Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda fullmäktigebeslut

Program
9 av 20
Publicerad
fredag 26 april 2019

Kommunfullmäktige 25 april 2019