NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Införande av resultatenhet avseende styrning, resursfördelning och prissättning av ISIT-tjän

Kommunfullmäktige 30 november 2017

Program
6 av 15
Publicerad
fredag 01 december 2017