NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 30 november 2017

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 30 november 2017 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare
 2. Upprop och godkännande av dagordningen
 3. Avfallstaxa 2018
 4. Hemsjukvårdsavgift
 5. Avgifter för bistånd
 6. Införande av resultatenhet avseende styrning, resursfördelning och prissättning av IS/IT-tjänster
 7. Budget 2018 och nettoramanslag 2019
 8. Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021
 9. Svar på motion om rutiner med mera i samband med åldersuppskrivning av

  ensamkommande

 10. Svar på motion om klargörande i ordningsstadgan angående tiggeri
 11. Avsägelse och fyllnadsval
 12. Motion om dagens och morgondagens kollektivtrafik i Habo
 13. Motion om mjuka linjen servicetransport
 14. Motion om kostnader för ogiltig frånvaro vid tolkbehov

Program
1 av 15
Publicerad
fredag 01 december 2017