NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 16 juni 2016

  1. Val av justerare

  2. Upprop och godkännande av dagordningen

Program
2 av 13
Publicerad
torsdag 16 juni 2016