NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 16 juni 2016

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 16 juni 2016 klockan 18.00.


Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Uppföljning miljöprogrammet

 4. Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2016

 5. Budgetramar 2017-2019

 6. Svar på motion om bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn till behov för nyanlända

 7. Svar på motion om att organisera bort parkeringskaoset i Habo kommun

 8. Svar på motion om gratis halkskydd

 9. Årsredovisning för samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 10. Tillsättande av parlamentarisk grupp

 11. Nya motioner

 12. Medborgarförslag

Program
1 av 13
Publicerad
torsdag 16 juni 2016