NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Svar på motion om bostadsbyggande...

Kommunfullmäktige 16 juni 2016

  1. Svar på motion om bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn till behov för nyanlända

Program
6 av 13
Publicerad
torsdag 16 juni 2016