NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 16-17

Kommunfullmäktige 29 oktober 2015

16. Valärende

17. Motion angående bostadsbyggande i Habo kommun, med särskild hänsyn till behov av bostäder för      nyanlända

Program
15 av 17
Publicerad
fredag 30 oktober 2015