NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Svar på motion om markpris i Habo samt kommunens ekonom. utveck.

Kommunfullmäktige 29 oktober 2015

Svar på motion om markpriser i Habo samt kommunens ekonomiska utveckling

Program
11 av 17
Publicerad
fredag 30 oktober 2015