NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 14-15

Kommunfullmäktige 29 oktober 2015

14.  Information om rapportering av ej verkställda beslut

15. Fråga till kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande David Svensson

Program
14 av 17
Publicerad
fredag 30 oktober 2015