Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 6-9

Kommunfullmäktige 12 juni 2014

  1. Reglemente för kommunalråd från och med januari 2015

  2. Sammanslagning av kommunala funktionshindrades råd och kommunala pensionärsrådet

  3. Överförmyndarverksamheten - samarbetsavtal

  4. Årsarvode till överförmyndaren samt ersättare

Program
6 av 11
Publicerad
fredag 13 juni 2014