Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 12 juni 2014

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 12 juni 2014 klockan 18.00

Följande ärenden kommer att behandlas:

 1. Ekonomisk uppföljning tertial 1 2014

 2. Budgetramar 2015-2017

 3. Politisk organisation 2015-2018

 4. Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

 5. Arvodesreglemente för förtroendevalda

 6. Reglemente för kommunalråd från och med januari 2015

 7. Sammanslagning av kommunala funktionshindrades råd och kommunala pensionärsrådet

 8. Överförmyndarverksamheten - samarbetsavtal

 9. Årsarvode till överförmyndaren samt ersättare

 10. Bildande av Region Jönköpings län

 11. Hem för vård och boende för ensamkommande flyktingbarn - egen regi eller entreprenad

Program
2 av 11
Publicerad
fredag 13 juni 2014