Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ekonomisk uppföljning tertial 1 2014

Kommunfullmäktige 12 juni 2014

Besök av ekonomichef Claes-Arne Wahlin, punkt 3-4

Program
3 av 11
Publicerad
fredag 13 juni 2014