Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

1-2. Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 21 mars 2024

1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

Program
2 av 11
Publicerad
torsdag 21 mars 2024