Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 21 mars 2024

1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Årsredovisning 2023 - Föredragande: Johan Bokinge, ekonomichef

4. Revisionsberättelse 2023 och beslut om ansvarsfrihet - Föredragande: Robert Larsson, ordförande revisionen

5. Behörighet att begära sändning av viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

6. Ändring av bolagsordning Habo Kraft AB

7. Val av ordförande, vice ordförande och två ledamöter i styrelserna för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

8. Val av ombud till bolagsstämma för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

9. Avsägelse och val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen

10. Avsägelse och val av oppositionsråd

11. Avsägelse och fyllnadsval ledamot i barn- och utbildningsnämnden

12. Avsägelse och val av förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

13. Interpellation till fritids- och kulturnämndens ordförande om stök

14. Avsägelse och fyllnadsval ledamot socialnämnden

15. Medborgarförslag om samlingslokal för personer med psykisk ohälsa

Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 11
Publicerad
torsdag 21 mars 2024