Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 25 januari 2024

1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Information från patientnämnden - Föredragande: Bertil Nilsson, ordförande, och Anna Stålkrantz, utredare

4. Införande av koncernkontostruktur samt ny kreditgräns

5. Ägardirektiv June Avfall och Miljö AB

6. Svar på motion om mensskydd på toaletter

7. Medborgarförslag om att sänka hastigheten utanför Furusjö förskola

Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 7
Publicerad
torsdag 25 januari 2024