Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

1-2. Upprop och inledande formalia

Kommunfullmäktige 25 januari 2024

1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

Program
2 av 7
Publicerad
torsdag 25 januari 2024