NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

11-14. Valärenden, Avsägelser och fyllnadsval

Kommunfullmäktige 26 januari 2023

11. Val av vice ordförande i styrelsen för June Avfall & Miljö AB

12. Val av lekmannarevisorer till Habo Energi, Habo Kraft och Habo Bostäder

13. Val av ombud till bolagsstämma för June Avfall & Miljö AB

14. Avsägelser och fyllnadsval

Avsägelser Habo Energi Habo Kraft Habo Bostäder Fyllnadsval Val

Program
9 av 11
Publicerad
torsdag 26 januari 2023