NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

4. Redovisning av granskningsrapport

Kommunfullmäktige 26 januari 2023

4. Redovisning av granskningsrapport "Besökssäkerhet och skalskydd inom förskolan och grundskolan"

Besök av kommunrevisionen och Deloitte

Redovisning Granskningsrapport Kommunrevisionen Deloitte

Program
4 av 11
Publicerad
torsdag 26 januari 2023