NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Nya motioner och medborgarförslag

Kommunfullmäktige 29 september 2022

10. Motion om aktivitetsmöjligheter i Fagerhus

11. Motion om skärmtak för rörelsehindrade

12. Medborgarförslag gällande rätten till skolskjuts på landsbygden

Habodemokraterna Morgan Malmborg Margareta Fick Miljöpartiet

Program
10 av 12
Publicerad
torsdag 29 september 2022