NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Svar på medborgarförslag om bevarandet av jordbruksmark

Kommunfullmäktige 29 september 2022

6. Svar på medborgarförslag om bevarandet av jordbruksmark

Medborgarförslag

Program
6 av 12
Publicerad
torsdag 29 september 2022