NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Svar på motion & Ej verkställda beslut

Kommunfullmäktige 16 december 2021

* Svar på motion om skrivelse till regeringen angående Vättern som dricksvattentäkt

* Rapportering av ej verkställda beslut

Vättern Dricksvatten

Program
4 av 7
Publicerad
torsdag 16 december 2021