Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 16 december 2021

Ärendelistan

* Gatukostnader Kärnekulla

* Kemikalieprogram 2022-2026 – antagande

* Svar på motion om skrivelse till regeringen angående Vättern som dricksvattentäkt

* Rapportering av ej verkställda beslut

Program
2 av 7
Publicerad
torsdag 16 december 2021