NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 17 juni 2021

Kommunfullmäktige torsdagen den 17 juni kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo samt digitalt.

Följande ärenden behandlas:

Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2021 - Ekonomichef Anna-Carin Alzén

Förändrad valdistriktsindelning

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Svar på motion om att utreda att Habo upphör som kommun och sammangår med annan/andra kommun/kommuner

Avsägelser och fyllnadsval

Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 7
Publicerad
torsdag 17 juni 2021