NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 3-5

Kommunfullmäktige 26 november 2020

3. Program för trygghet och säkerhet 2019-2022, antagande

4. Plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa

5. Kostnader för måltider för unga brukare inom funktionshinderomsorgen

Handlingar finns på https://www.habokommun.se/kallelsekf

Taxa

Program
3 av 6
Publicerad
torsdag 26 november 2020