NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om ärendelistan

Kommunfullmäktige 26 november 2020

Följande ärenden behandlas:

1. Program för trygghet och säkerhet 2019-2022, antagande

2. Plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa

3. Kostnader för måltider för unga brukare inom funktionshinderomsorgen

4. Budget 2021

5. Avfallstaxa 2021

6. Förslag till budget för Mediacenter i Jönköpings län 2021

7. Inlämnande av interpellation

Information Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 6
Publicerad
torsdag 26 november 2020