NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Svar på motion om hedersrelaterat våld och förtryck

Kommunfullmäktige 28 november 2019

Socialdemokraterna Ny motion Motionssvar Våld

Program
6 av 13
Publicerad
fredag 29 november 2019