Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information kring ärendelistan

Kommunfullmäktige 28 november 2019

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2019 klockan 18:00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Val av justerare

Upprop och godkännande av dagordningen

Plan- och byggtaxa med mät- och karttaxa

Avfallstaxa 2020

Budget 2020

Svar på motion om hedersrelaterat våld och förtryck

Svar på motion om startande av grundsärskola

Svar på motion om gratis busskort för ungdomar

Avsägelser och fyllnadsval

Interpellation till socialnämndens ordförande om framtiden för Habos äldreomsorg

Motion om motprestation för försörjningsstöd

Motion om återvändande terrorister

Motion om aktionsplan för att rädda våra vilda bin

Ragnwald Ahlnér Ärenden

Program
1 av 13
Publicerad
torsdag 28 november 2019