NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 8-10

Kommunfullmäktige 28 februari 2019

  1. Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll

  2. Renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner – antagande

  3. Reglemente för kommunstyrelsen

Program
8 av 17
Publicerad
torsdag 28 februari 2019