NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 9-10

Kommunfullmäktige 28 april 2016

  1. Redovisning av ej avgjorda motioner

  2. Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut och av ej verkställda motioner

Program
9 av 10
Publicerad
torsdag 28 april 2016