NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 28 april 2016

  1. Val av justerare

  2. Upprop och godkännande av dagordningen

Program
2 av 10
Publicerad
torsdag 28 april 2016