NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Kungörelser och avsägelser

Kommunfullmäktige 12 december 2012

  1. Kommunfullmäktiges kungörelser 2013

  2. Avsägelse - Lars Elwing (Ordförande av kommunfullmäktige)

  3. Avsägelse - Mats Spånberg (Kommunfullmäktige)

  4. Avsägelse och nyval - Avsägelse från Viveca Rydberg (Styrgruppen för medborgardialog) och val av David Svensson

Program
8 av 10
Publicerad
onsdag 12 december 2012