NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 12 december 2012

Habo kommunfullmäktige i Blå salen, Hagabodaskolan, onsdagen den 12 december 2012 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerade om dagens ärenden.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Granskning av investeringsprocessen

 4. Äldreomsorgsplan

 5. Detaljplan för Västerkärr 1:64 m.fl.

 6. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

 7. Attestreglemente

 8. Parlamentarisk arbetsgrupp

 9. Kommunfullmäktiges kungörelser 2013

 10. Avsägelse - Lars Elwing (Ordförande av kommunfullmäktige)

 11. Avsägelse - Mats Spånberg (Kommunfullmäktige)

 12. Avsägelse och nyval - Avsägelse från Viveca Rydberg (Styrgruppen för medborgardialog) och val av David Svensson

Program
1 av 10
Publicerad
onsdag 12 december 2012