NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Affärsplan turism

Kommunfullmäktige 27 januari 2011

Dagens föredragningslista

  • Val av justerare.
  • Upprop och godkännande av dagordningen
  • Affärsplan turism


    Besök av Ulf Åberg m.fl.

  • Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn
  • Kostpolitiskt program
  • Vårdnadsbidrag – förslag om utökning

Program
4 av 7
Publicerad
torsdag 27 januari 2011