NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Mötets Öppnande

Kommunfullmäktige 27 januari 2011

Dagens föredragningslista

  • Val av justerare.


    Tid för justering: Onsdagen den 2 februari kl.16.00

  • Upprop och godkännande av dagordningen

  • Affärsplan turism


    Besök av Ulf Åberg m.fl.

  • Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn

  • Kostpolitiskt program

  • Vårdnadsbidrag – förslag om utökning

Program
2 av 7
Publicerad
torsdag 27 januari 2011