Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

10-13. Verksamhetsutvidgning och Miljöbeslut i Kommunen

Kommunfullmäktige 23 november 2023

10. Utökning av VA-verksamhetsområden

11. Avfallstaxa 2024

12. Nya avfallsföreskrifter June Avfall och Miljö AB - antagande

13. Avsägelse och fyllnadsval fritids- och kulturnämnden

Avfallshantering Utökning Fyllnadsval Fritids- och kulturnämnden June Avfall och Miljö AB VA 2024

Program
7 av 11
Publicerad
fredag 24 november 2023