Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 30 september 2021

* Revidering av dokument Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län - Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

* Tilläggsbudget investeringsprojekt Lilla Bränninge, etapp 3

* Politisk organisation mandatperioden 2023-2026

* Motion om sponsring av sporthallen på Kärnekulla

Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 7
Publicerad
torsdag 30 september 2021