NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Svar på interpellation om neddragning av busslinje 116

Kommunfullmäktige 27 augusti 2020

Interpellation Sverigedemokraterna Olle Moln Teike

Program
12 av 17
Publicerad
torsdag 27 augusti 2020