NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om att utöka anhörigstödet

Kommunfullmäktige 27 februari 2020

Motion om att utöka anhörigstödet till att även innefatta barn och ungdomar i svåra livssituationer.

Socialdemokraterna Ny motion Eva-Lis Svensson Anhörigstöd Barn och ungdomar

Program
16 av 19
Publicerad
torsdag 27 februari 2020

Kommunfullmäktige 27 februari 2020