Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information kring ärendelistan

Kommunfullmäktige 19 december 2019

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Blå salen på Hagabodaskolan, torsdagen den 19 december 2019 klockan 18:00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justerare

Tid för justering. Fredag 27 december kl. 10.00.

2. Upprop och godkännande av dagordningen

3. Begäran om utökad borgensförbindelse

4. Program för digital förnyelse och IS/IT-policy

Besök av digitaliseringsstrateg Kenneth Hellman

5. Reviderade taxor för miljönämndens verksamhet

Taxan finns på www.habokommun.se/kallelsekf

6. Fyllnadsval

7. Rapportering av ej verkställda beslut

8. Motion om näringslivsutvecklingen

Ragnwald Ahlnér Ärenden

Program
1 av 9
Publicerad
torsdag 19 december 2019