NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information kring ärendelistan

Kommunfullmäktige 19 december 2019

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Blå salen på Hagabodaskolan, torsdagen den 19 december 2019 klockan 18:00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justerare

Tid för justering. Fredag 27 december kl. 10.00.2. Upprop och godkännande av dagordningen3. Begäran om utökad borgensförbindelse4. Program för digital förnyelse och IS/IT-policy

Besök av digitaliseringsstrateg Kenneth Hellman5. Reviderade taxor för miljönämndens verksamhet

Taxan finns på www.habokommun.se/kallelsekf6. Fyllnadsval7. Rapportering av ej verkställda beslut8. Motion om näringslivsutvecklingen

Information Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 9
Publicerad
torsdag 19 december 2019