NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om fastighetsköp

Kommunfullmäktige 31 oktober 2019

Susanne Wahlström Moderaterna Habodemokraterna Morgan Malmborg Interpellation

Program
9 av 12
Publicerad
fredag 01 november 2019