Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information kring ärendelistan

Kommunfullmäktige 13 juni 2019

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 13 juni 2019 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2019

  Besök av ekonomichef Johan Bokinge.


 4. Utvärdering av två-årsbudget samt återgång till ett-årsbudget

 5. Omfördelning av budget från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden

 6. Avslutande av barn- och utbildningsnämndens resultatfonder

 7. Näringslivsstrategi

  Besök av näringslivsansvarig Monika Raske och affärscoach Kenneth Hellman.


 8. Information om miljönämndens verksamhet

  Besök av miljöchef Agneta Martinsson.


 9. Utveckling av Habo kommuns modell för målstyrning och verksamhetsuppföljning

 10. Utökning av tjänsten som miljöstrateg

 11. Upphandlingspolicy

 12. Arbetsmiljöpolicy - ändring

 13. Avgifter för måltider och förbrukningsmaterial för brukare inom funktionshinderomsorgen

 14. Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

 15. Årsredovisning för kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län

 16. Svar på motion om lokal tiggeribegränsning i områden Habo centrum och vårdcentrum

 17. Svar på motion om tiggeriförbud i Habo

 18. Val av nämndemän 2020-2023

 19. Rapportering av ej verkställda beslut

 20. Motion om digital lekplats

 21. Medborgarförslag SoL-luncher

Program
1 av 20
Publicerad
torsdag 13 juni 2019

Kommunfullmäktige 13 juni 2019