NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 15 december 2016

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Blå salen, Hagabodaskolan, Habo, torsdagen den 15 december 2016, klockan 18.00

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Slutredovisning av investeringsprojekt

 4. Återremiss: framställan om tilläggsanslag för projektet ”arbetsglädje ger bra arbetsmiljö”

 5. Riktlinjer för arvodesväxling till pension för förtroendevalda från 1 januari 2017

 6. Svar på motion om att sätta en politiker i ”gyllene stolen”

 7. Svar på motion om trygghetsboende

 8. Motion om internetdag för seniorer

 9. Motion om nödsändare

 10. Motion om ”Hälsans stig” – en promenad runt vackra Furusjö

 11. Motion om trygghet och religionsfrihet inom hvb-verksamheten

 12. Motion om budgetberedningen

Program
1 av 16
Publicerad
torsdag 15 december 2016