NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 24 november 2016

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 24 november 2016 klockan 18.00.


Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Reviderade taxor för miljönämndens beslut

 4. Avgifter för bistånd till äldre och funktionsnedsatta

 5. Avgift för servicetjänster

 6. Vision och mål: Verksamhetsmål 2017

 7. Budget 2017

 8. Köp av fastigheter - delegation

 9. Svar på motion om ökad trygghet i Habo kommun

 10. Medborgarförslag

 11. Fyllnadsval

 12. Rapportering av ej verkställda beslut

Program
1 av 14
Publicerad
torsdag 24 november 2016