NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Handlingsplan för internationella frågor

Kommunfullmäktige 29 september 2016

  1. Handlingsplan för internationella frågor

Här bryts tyvärr sändningen, på grund av ett strömavbrott i kommunhuset, vilket vi givetvis beklagar. Beslutet och resterande ärende efter pausen och strömavbrottet gick så snabbt att tekniken inte hann återstarta.

  1. Sammanträdesplan 2017

  2. Avsägelser och fyllnadsval

  3. Information om rapportering av ej verkställda beslut

  4. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående bemanning i äldreomsorgen

Program
8 av 8
Publicerad
torsdag 29 september 2016