NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 26 maj 2016

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 26 maj 2016 klockan 18.00.


Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Information om socialnämndens handlingsplan

 4. Information om sluttäckning av Sibbabo deponi

 5. Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket

 6. Granskning av avgiftsintäkter inom äldreomsorgen

 7. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

 8. Regler för redovisning av partistöd

 9. Årsredovisning 2015 för Mediacenter Jönköpings län

 10. Svar på motion

 11. Avsägelse

 12. Information om rapportering av ej verkställda beslut

Program
1 av 9
Publicerad
torsdag 26 maj 2016